economie Latijn
keuze talen keuze wiskunde Grieks-Latijn keuze
economie
keuze
wiskunde
Sport-wetenschappen Weten-schappen
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4
Frans 5/4 4 3 3 3 4 4
Engels 3 3/2 2 2 2 3/2 3/2
Duits 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
Grieks 4
Latijn 4 5 5
economie 4 4 1 0/2
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1 1 2 2
chemie 1 1 1 1/2 1/2 2 2
fysica 1 1 1 1 1 2 2
informatica 1 1 1 1 1
wiskunde 4 5 4 4 5 5 5
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 5 2
muzikale opvoeding 0/1 0/1 1/0 1/0 1/0
plastische opvoeding 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32