We merken het niet altijd meer op, maar ICT-toepassingen dringen vaak diep door in ons dagelijks functioneren. Dit heeft uiteraard een grote weerslag op de eindtermen en de leerdoelen van het secundair onderwijs en op onze manier van communiceren en informeren.

De KSOM-scholen passen zich voortdurend aan de evoluties in het digitale landschap aan en enkele hebben een ICT-project met een persoonlijk leertoestel uitgewerkt op maat van hun school en leerlingen. Hierbij zijn de scholen niet over één nacht ijs gegaan maar hebben de alternatieven overwogen en bestudeerd. De gemaakte keuzes zullen worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Leerkrachten maken zich al langer vertrouwd met nieuwe digitale leermiddelen via bijscholingen of zelfstudie. We bieden de leerlingen een toestel aan, waarbij we rekening houden met de individuele financiële haalbaarheid, ook als iemand van school wil veranderen.

Visie digitale leermiddelen

Rozenberg S.O. heeft beslist een digitaal leermiddel in te voeren voor alle leerlingen van het 1ste en het 4de jaar en dit vanaf schooljaar 2017-2018. In het schooljaar 2019-2020 zal elke leerling met een persoonlijk toestel werken.

In onze schoolvisie, “Groots in leven en leren” stellen we ons voortdurend de vraag of we vooruitstrevend omgaan met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Onze ouders onderschrijven deze visie. Voor ons is het duidelijk dat de moderne ontwikkelingen op vlak van ict ons in staat stellen om ons onderwijs te vernieuwen. Wij willen voor een eigentijdse en uitdagende leeromgeving zorgen.

Door toevoeging van digitale leermiddelen in de klascontext, leveren we een pedagogische meerwaarde en een leerwinst voor de leerling. Op deze manier zorgen we voor een hedendaagse vorm van lesgeven waarbij leerling en leerkracht toegang krijgen tot de recente technologieën en leermiddelen, met een open blik op de wereld en toegang tot een veelheid aan informatie. Onze lessen van vandaag blijven ook morgen relevant.

Keuze voor de iPad

Na een grondige marktstudie en op basis van onze ervaring zijn wij ervan overtuigd dat de iPad ons en de leerlingen zal helpen bij de realisatie van onze schoolvisie.

We engageren ons als school om actief op zoek te gaan naar de juiste werkvormen en leermiddelen om ons doel te bereiken. Tegelijkertijd bewaken we een gezonde balans tussen digitaal leren en de traditionele vaardigheden zoals lezen en schrijven.

Infoavond derde jaar

Bij de start het project organiseerden we een infoavond voor de ouders en leerlingen van het derde jaar. Deze leerlingen starttentoen in het vierde jaar met een iPad. Je kan deze infoavond hier herbekijken:

U hebt mogelijk vragen over onze beslissing. Daarom hebben we hieronder een faq-lijst aangemaakt waarop u alvast veel antwoorden kan vinden.

FAQ-Veelgestelde vragen

Er zijn verschillende redenen waarom wij kiezen voor de iPad. Op de eerste plaats is het een licht toestel dat makkelijk in de boekentas past en een opgeladen batterij gaat tot 10 uur mee zodat opladen in de loop van een schooldag overbodig is. Daarnaast worden iPads op onze school al gebruikt sinds 2011. Hierdoor hebben we reeds de nodige ervaring opgedaan en zijn we ervan overtuigd dat een iPad probleemloos 3 schooljaren gebruikt kan worden. Tenslotte zorgt Zuludesk - het Mobile Device Management (MDM) systeem - ervoor dat de toestellen op school - en ook thuis door u als ouder - beheerd kunnen worden zodat de iPads enkel gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn. Zo kunnen de leerkrachten bepalen tot welke toepassingen de leerlingen toegang hebben tijdens de les. Ook u kan dit wanneer het toestel zich bij u thuis bevindt.


Vanaf schooljaar 2019-2020 werken alle leerlingen en leerkrachten op onze school met een iPad.


U kan als ouder een toestel kopen of huren via de school. Indien u beslist een toestel te kopen dan kan dit bovendien aan interessante voorwaarden. Als u zelf reeds een iPad hebt die aan de technische vereisten voldoet (zie 5), dan kan uw zoon/dochter dit onder bepaalde voorwaarden gebruiken als iPad voor de school. (zie 6)


Op dit ogenblik gebruiken onze leerlingen de iPad (32Gb) die gelanceerd werd in maart 2017 en maart 2018. Leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 starten met de iPad, zullen de iPad 2018 gebruiken.


Omwille van technische ondersteuning en de verschillende toepassingen waarvoor de iPad gebruikt zal worden, kunnen we naast de huidige iPad (6e generatie, lancering maart 2018) alleen iPad 5e generatie (gelanceerd maart 2017), iPad Air (32Gb), iPad Air 2 of iPad Pro toelaten. Omwille van de kleinere schermgrootte raden we de iPad Mini af.


Ja, als het toestel voldoet aan de vereiste technische specificaties (zie 4 & 5). Tegelijkertijd vragen we wel dat u van het toestel een back-up maakt zodat het gewiste toestel ingebracht kan worden in het beheersysteem van de school en dat het toestel niet gedeeld wordt met andere gezinsleden.


Nee, dat is spijtig genoeg niet mogelijk.


Indien u via de school een toestel huurt dan wordt de huurprijs -  € 150 per schooljaar - aangerekend via de schoolrekening. Deze kost is inclusief een verzekering, bijbehorende beschermhoes (valbescherming) en kosten voor beheer en apps.

Indien u een iPad aankoopt via de school dan kan dit via een speciale webshop waar u een korting geniet op de catalogusprijs (€359 voor de iPad 32GB). Ook in dit geval raden we de verzekering via de school - € 15 per schooljaar - sterk aan. Teken je in op die verzekering, dan is een beschermhoes vereist die de hoeken en het scherm voldoende beschermt. Daarnaast rekenen we een forfaitaire kost aan van € 10 per schooljaar voor beheer en apps.

Gebruikt uw zoon/dochter een eigen toestel dan rekenen we een forfaitaire kost aan van € 10 per schooljaar voor beheer en apps.


Neen, dit is niet mogelijk. U kan uiteraard zelf op zoek gaan naar een verzekering. De polis van de school is enkel bedoeld voor toestellen gekocht of gehuurd via de school.


De school engageert zich om te streven naar een aantal kostenbesparende maatregelen ten gevolge van het gebruik van de iPad. Zo zal er in het 1e jaar geen rekentoestel (kostprijs +/- € 15) aangekocht dienen te worden en in het 4e jaar geen grafisch rekentoestel (kostprijs +/- €100). Deze rekentoestellen zullen vervangen worden door een App die de school zal voorzien. Daarnaast verwachten we dat er ook een daling zal zijn van het aantal kopies.


In geval van praktische vragen kunnen onze leerlingen terecht bij de iPad Helpdesk.

Voor technische ondersteuning kunnen ze terecht bij onze ict-dienst via Smartschool of ict@rozenbergmol.be. Voor dringende technische ondersteuning buiten de schooluren kan u bij een Switch-servicepunt terecht.


In geval van praktische vragen of technische ondersteuning kan u als ouder terecht bij onze ict-dienst via Smartschool of ict@rozenbergmol.be. Voor dringende technische ondersteuning buiten de schooluren kan u bij een Switch-servicepunt terecht.


Al onze leerkrachten gebruiken sinds december 2016 een iPad van de school. Sinds januari 2017 loopt er voor hen ook een intensief nascholingsprogramma.

Ook tijdens het huidige schooljaar wordt er gewerkt aan permanente professionalisering van de leerkrachten.

 


Wellicht niet. We rekenen op een gebruikscyclus van 3 jaar. Een leerling die dus in het eerste jaar start, zal op het einde van het 6e jaar 2 iPads gebruikt hebben.


U kan de volledige verzekeringspolis hier (klik) downloaden.


Waarborgen op voorwaarde dat de gedragscode (klik) nageleefd wordt:

  • diefstal (aantoonbaar)

  • materiële schade (m.u.v. louter esthetische schade of slijtage).

Vrijstelling ten laste van de gebruiker: € 100 per schadegeval, € 150 per diefstal.

In geval van diefstal of schade neemt u steeds zo snel mogelijk contact op met de school via ict@rozenbergmol.be.

U vindt de algemene polisvoorwaarden hier (klik) terug.Dit zal kunnen op woensdag 28 augustus tussen 17 en 21 uur of donderdag 29 augustus tussen 16 en 20 uur. U zal via digitale weg een afspraak kunnen maken om het huurtoestel af te halen op school. Meer info hierover krijgt u via mail na inschrijving op onze school.


Ja, een eigen toestel (iPad die u al had of nieuw hebt aangekocht) moet ook geregistreerd worden op de school. Dit zal kunnen op donderdag 30 augustus tussen 17 en 21 uur of vrijdag 31 augustus tussen 16 en 19 uur. U zal hiervoor via digitale weg een afspraak kunnen maken. Meer info hierover krijgt u via mail na inschrijving op onze school.

Opgelet: het toestel wordt hierbij gewist dus zorg ervoor dat u op voorhand een reservekopie maakt én dat u het wachtwoord van uw Apple ID kent.


Wanneer we naar de privacy gaan kijken, en zeker naar de GDPR-regelgeving kunnen we ouders en leerlingen gerust stellen. Apple heeft een zeer strikt privacy protocol, dat zeer strikt gevolgd moet worden door device management tools, zoals ZuluDesk, en het klasbeheer, door Apple Classroom. De mogelijkheden die een leerkracht hierdoor krijgt zijn zeer beperkt.

Wij kunnen geen privéberichten lezen. Nooit. Er wordt niets bewaard in ZuluDesk of Classroom, zeker geen toetsaanslagen! (Toetsenborden van andere leveranciers of ontwikkelaars kunnen wel toetsaanslagen verzamelen. Wij hebben geen toegang tot de inhoud van die toetsenborden. Daarnaast zorgt Apple ervoor dat je met die toetsenborden GEEN wachtwoord kan invoeren, en het wachtwoord alsnog op het scherm moet invoeren.)

Een leerkracht kan meekijken op een iPad van een leerling, maar alleen wanneer de leerkracht in de directe nabijheid van de leerling is, wanneer de leerling aan een klas is toegewezen waaraan de desbetreffende leerkracht lesgeeft en enkel tijdens de schooluren/schoolprojecten. Het is dus niet zo dat een leerkracht ’s avonds even kan meekijken met al onze leerlingen. Hetzelfde geldt voor een leerling die afwezig is tijdens de schooluren. Dat zouden we zelf ook helemaal niet prettig vinden. Daarenboven kan een leerling duidelijk zien wanneer het scherm wordt gedeeld met een leerkracht, en verandert de statusbalk op het toestel van kleur. Een leerkracht kan dus, tijdens de les, ook niet ongemerkt meekijken.

De gegevens die worden bewaard in ZuluDesk en Classroom zijn enkel de nodige koppelingen om het geheel werkbaar te maken:

  • wie zit in welke klas
  • wie geeft les aan welke klassen
  • welke apps worden toegewezen aan klassen
  • is er een Apple ID toegewezen aan een toestel (om verloren toestellen te kunnen opsporen). Wij kunnen niet zien welk Apple ID.

Enkel de beheerders van de school kunnen aan al deze informatie, maar ze volgen een deontologische code die ons niet toelaat om bv een toestel te traceren zonder dat wij daar toestemming voor vragen, of het toestel niet als verloren is gemeld.

Leerlingen beschikken ook over een reservekopie, om te gebruiken na een defect of verlies van een toestel. Ook deze data wordt niet bewaard in ZuluDesk of Classroom. De reservekopie wordt, net zoals bij een privétoestel, bewaard in iCloud. iCloud is een service die Apple aanbiedt. Wij hebben geen toegang tot de persoonlijke iCloudaccounts van leerlingen, collega’s, …

Wil u nog meer weten over privacy en de iPad, dan verwijzen wij graag verder naar een zeer mooi en duidelijk artikel hierover: https://www.apple.com/benl/privacy/ ZuluDesk zelf heeft ook een FAQ over privacy op hun supportpagina: https://support.zuludesk.com/hc/en-us/articles/115002300733-What-about-privacy-


Via dit formulier kan je jouw vraag stellen.


Open Dag 2019

februari 19, 2019 / No Comments

De school opent haar deuren voor iedereen op zondag 12 mei vanaf 13 u.  De inschrijvingen starten...

Lees meer

iPad op Rozenberg S.O.

maart 23, 2017 / No Comments

We merken het niet altijd meer op, maar ICT-toepassingen dringen vaak diep door in ons dagelijks ...

Lees meer

CLIL: Content and Language Integrated Learning

maart 22, 2017 / No Comments

CLIL Content and Language Integrated Learning of: meertalig onderwijs waarin niet-taalvakken word...

Lees meer

Extra website voor onze richting Apotheekassistent

april 13, 2016 / No Comments

Onze apothekers hebben een mooi en vooral uitgebreid overzicht gemaakt van onze richting Farmaceu...

Lees meer