lichamelijke opvoeding en sport sociale en technische wetenschappen techniek-
wetenschappen
godsdienst 2 2 2
Nederlands 4 4 4
Frans 3 3 3
Engels 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1
biologie (met inbegrip van labo) 3
chemie (met inbegrip van labo) 5/4
fysica (met inbegrip van labo) 4
natuurwetenschappen 4 4
geschiedenis 1 1 1
informatica 1 1 1
integrale opdrachten 8
lichamelijke opvoeding / sport 11/12 2 2
muzikale opvoeding 1 1 0/1
plastische opvoeding 1 1/0
sociale activiteiten 1/0
sociale wetenschappen 3
voeding
wetenschappelijk tekenen 1
wetenschappelijk werk 0/1
wiskunde 3 3 5
TOTAAL 35 35 35