farmaceutisch-technisch assistent
5de jaar 6de jaar gezondheids- en welzijnswetenschappen lichamelijke opvoeding en sport sociale en technische
wetenschappen
techniek- wetenschappen
godsdienst 2 2 2 2 2 2
Nederlands 3 3 3 3 4 4
Frans 2 2 2 3 3 3
Engels 2 2 2 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
biologie 1
chemie 1
fysica 2 1
toegepaste biologie 4** 4*** 3*
toegepaste chemie 5* 2 5*/6*
biochemie 2
toegepaste fysica 1 5*
natuurwetenschappen 4
informatica 1/0
integrale opdrachten 8
wiskunde 2 2 2 3 3 6
geschiedenis 1 1 1 1 1 1
lichamelijke opvoeding / sport 2 2 2 10 2 2
seminariewerk 2
praktijk / stages 2 8 4
geneesmiddelenleer 2 3
farmac. technologie 4* 2*
farmac. plantkunde 1
parafarmacie 2
tarificatie en wetgeving 1 1
toxicologie 1
toegepaste economie 1
sociale wetenschappen 4
bewegingsagogiek 2
psychologie 1
anatomie 2/1
fysiologie 1/2
psychologie en pedagogiek 3
gezondheid en welzijn 3
contactuur 0/1
seminarie 1 1
TOTAAL 35 35 35/36 35 35 35

*     met inbegrip van labo
**   met inbegrip van microbiologie
*** met inbegrip van anatomie (gww)